Jednotná kontaktní místa (JKM)

JKM poskytuje bezplatné informace potřebné k tomu, aby klient mohl začít podnikat v ČR a rovněž kdekoliv v Evropské unii. Další úlohou je zprostředkovat informace a kontakt na příslušný úřad v ČR i v EU, který se zabývá povolováním konkrétní činnosti. Mimo to JKM zajistí předání žádostí o vyřízení podnikatelského oprávnění či uznání odborných kvalifikací příslušným orgánům. Klienti tak vyřídí všechny potřebné formality pro vstup do podnikání na jednom místě. ¹

Jednotné kontaktní místo v rámci obcí ČR v roce 2019
Brno
Černošice
České Budějovice
Hradec Králové
Jihlava
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Praha 1
Praha 7
Ústí nad Labem
Zlín

Financování JKM vychází z počtu řešených dotazů. Využívají se data od MPO a obce tak nejsou zatěžovány novým sběrem dat. Rozhodným obdobím je celý kalendářní rok (1. leden – 31. prosinec).

Počet řešených dotazů je zařazen do rozpětí, od něhož se odvíjí výše příspěvku. Se zvyšujícím se počtem řešených dotazů se zvyšují navázané finanční prostředky.

Rozpětí zaevidovaných a řešených dotazů klientů Výše příspěvku pro příspěvek 2020
0 - 2569 000 Kč
26 - 50138 000 Kč
51 - 75207 000 Kč
76 - 100276 000 Kč
101 - 125345 000 Kč
126 - 150414 000 Kč
151 - 175483 000 Kč
176 - 200552 000 Kč
201 - 225621 000 Kč
226 - 250690 000 Kč
251 - 275759 000 Kč
276 - 300828 000 Kč
301 - 325897 000 Kč
326 - 350967 000 Kč
351 - 3751 036 000 Kč
376 - 4001 105 000 Kč
401 - 4251 174 000 Kč
426 - 4501 243 000 Kč
451 - 4751 312 000 Kč
476 - 5001 381 000 Kč
501 - 5251 450 000 Kč
526 - 5501 519 000 Kč
551 - 5751 588 000 Kč
576 - 6001 657 000 Kč
601 - 6251 726 000 Kč

¹) Jednotná kontaktní místa byla vytvořena při 15 živnostenských úřadech v souvislosti s přijetím zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. V návaznosti na tuto úpravu byl také novelizován zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, do kterého bylo vloženo ustanovení § 2 odst. 4 – obecní živnostenský úřad plní také funkci JKM podle zvláštního právního předpisu.