Refundace ubytování Covid-19

V roce 2022 dochází ještě u vybraných územních samosprávných celků, které vykonávaly povinnost karanténního ubytování Covid-19 pozitivních osob bez přístřeší a osob vykázaných podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky k refundaci nákladů na zajištění tohoto typu ubytování. O finanční podpoře územním samosprávným celkům rozhodl Ústřední krizový štáb v reakci na mimořádnou a nepředvídatelnou situaci, která byla spojena s pandemií koronaviru a při které měly územní samosprávné celky povinnost se o uvedené osoby postarat, zajistit ubytování, stravu a nezbytnou péči. Obce činily tato opatření podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Vybrané obce s rozšířenou působností obdrží příspěvek za zajištění karanténního ubytování výše uvedených osob za období 12. 3. 2020 až 30. 4. 2021. Jeho výše se odvíjí od počtu ubytovaných osob a od vykázaných nákladů souvisejících s ubytovací povinností, a je v souladu s pravidly nastavenými Ministerstvem vnitra. Obce vykazovaly požadované informace do elektronického dotazníku Ministerstva vnitra od 25. 3. 2021 do 14. 4. 2021, s možností doplnění od 17. 5. 2021 do 4. 6. 2021.