Matriční agenda

Celkový objem finančních prostředků určených na chod matričních úřadů je rozdělen na dvě části - paušální a výkonová složka. Součet složek se meziročně nezměnil, pouze došlo ke změně poměru paušální a výkonové platby. Paušální část byla obcím spočtena na základě dosud používaného vzorce. Vzorec pro výpočet příspěvku na matriční působnost je shodný jako u základní působnosti, ale s rozdílnými hodnotami koeficientů A a B. K nim se do rovnice přidává velikost správního obvodu SO MÚ.
Koeficienty:
A= 286,4871127
B= 15414248

Název obce SO MÚ Výše příspěvku
Babice4 417235 785 Kč
Benešov nad Ploučnicí8 462450 452 Kč

Druhá část matričního příspěvku byla vypočtena prostým vynásobením počtu sledovaných úkonů, jedná se tedy o výkonovou složku. Při výpočtu částek byly zohledněny i mzdové náklady matrikářů a časová náročnost.

Druh úkonu Výše příspěvku
Zápis v knize narození741 Kč
Zápis v knize manželství nebo partnerství2 964 Kč
Zápis v knize úmrtí988 Kč
Úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů247 Kč

Příklad příspěvku na matriční působnost (matriční úřad)

SO MÚ Příspěvek MÚ Narození Příspěvek narození Sňatek Příspěvek sňatek Úmrtí Příspěvek úmrtí Určení otcovství Příspěvek určení otcovství Celkem příspěvek na MŮ v Kč
Karlštejn 4 513 240 890 0 0 74 219 336 13 12 844 13 3 211 476 281
Boskovice 15 561 334 042 828 613 548 81 240 084 396 391 248 139 34 333 1 613 255

Z výše uvedeného příkladu je zřejmé, že s rostoucím počtem obyvatel ve SO matričního úřadu a rostoucím počtem úkonů je celkový příspěvek vyšší. Výkonová složka může být i násobně vyšší než část příspěvku odvislá od počtu obyvatel.

Městům Brno, Ostrava, Plzeň a Praha je z důvodu velmi vysokého počtu úkonů financována pouze výkonová složka. Vysoká koncentrace úkonů odpovídá nadregionálnímu významu daných sídel, můžeme proto mluvit o úspoře v rozsahu.