Občanské průkazy (OP)

Nejedná se o financování kompletní agendy OP, ale pouze té její části, která je právními předpisy na ORP přenášena. De facto se jedná o „nabrání“ OP a následně o jeho výdej. Do financování nejsou zohledněny další činnosti spadající podle zákona k výkonu této agendy (správní řízení apod.), což ovšem představuje pouze malou část celé agendy.

Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši násobku 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu a od roku 2021 35 Kč za každou aktivaci el. čipu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost, u které byl inkasován správní poplatek. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání OP je celý kalendářní rok (1. leden – 31. prosinec 2020). Údaje o počtech podaných žádostí se získávají z informačního systému Ministerstva vnitra. Obec tak není zatěžována novým sběrem dat.