Živnostenské úřady (ŽÚ)

Obec s rozšířenou působností obdrží za každé avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů příspěvek ve výši 338 Kč. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu zpracovaných avíz, který je získaný na základě údajů příslušného živnostenského rejstříku spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu, je období od 1. 1. do 31. 12. 2019.