Zkušební komisaři (ZK)

Obce s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu zkoušek v příslušných skupinách je období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a vychází z údajů informačního systému e- Testy, které spravuje Ministerstvo dopravy. Za každou provedenou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy u skupin A, B, T, C, D vč. podskupin obdrží příspěvek ve výši 108 Kč. Za každou provedenou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby u skupin C, D vč. podskupin obdrží příspěvek 81 Kč. Za každou provedenou zkoušku z praktické jízdy u skupin A, B. T vč. podskupin obdrží příspěvek 325 Kč a u skupin C, D příspěvek 406 Kč. Za každou provedenou zkoušku z profesní způsobilosti řidiče obdrží příspěvek 217 Kč.