Zvláštní postavení

Zvláštní postavení je specifická situace vybraných obcí s rozšířenou působností. Na základě geografické polohy ve svém správním obvodu byly definovány čtyři obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením. Jsou to Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Nýřany a Šlapanice. Tyto ORP mají ze zákona¹ povinnost zřízení detašovaného pracoviště.²

K obcím s rozšířenou působností se zvláštním postavením se řadí rovněž Brno, Ostrava a Plzeň. Zvláštní postavení těchto měst vychází z dřívější povinnosti vykonávat v plném rozsahu působnost okresního úřadu.³ Přestože tato povinnost dnes již neexistuje, přiznává se těmto městům určitá kompenzace za jejich aglomerační postavení – tzn., že spádovostí přesahují povahu běžných ORP (statutárních měst) a vykonávají státní správu pro řádově větší okruh osob. Brno vykonává dále činnost zvláštní matriky Brno.

¹) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

²) Zákon však již neupravuje, které agendy by měly být v rámci těchto detašovaných pracovišť vykonávány. Od roku 2003 prošly úřady těchto čtyř ORP určitým vývojem až k současnému stavu rozmístění agend. Mimo jiné u některých z těchto agend došlo ke zrušení místní příslušnosti. Výše příspěvku na zvláštní působnost byla pro tyto čtyři ORP od roku 2013 do roku 2018 ve stejné výši pro všechny úřady, nicméně jejich velikost a rozsah agend, které poskytují na detašovaném pracovišti, je rozdílná. Změny ve financování detašovaných pracovišť probíhají od minulého roku. Nově od roku 2020 bude financování založené na skutečném počtu zaměstnanců vykonávající přenesenou působnost na detašovaném pracovišti (vyjma zaměstnanců odboru sociálně právní ochrany dětí, kteří jsou financováni z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí) a velikosti správního obvodu ORP.

³) Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. Zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003.