Kontakt

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Mgr. Jakub Geier
vedoucí projektového týmu pro financování veřejné správy
+420 974 816 616
+420 731 646 462

PhDr. et Mgr. Zdeněk Šimek
vrchní ministerský rada pro informační a komunikační technologie
technická realizace příspěvku
+420 974 816 423