Prohlášení o původu dat

Webová aplikace „Příspěvek obce“ zpracovává sekundární data, která následně vizualizuje prostřednictvím grafů a textových polí. Jedná se o veřejně dostupná data publikovaná jednotlivými poskytovateli. Konkrétní zdroj dat je vždy uveden v příručce pro obce, v sekci Metodiky.

Správnost dat je garantována jejich konkrétním poskytovatelem.

Provozovatelé webové aplikace nenesou odpovědnost za případnou chybovost zdrojových dat.