Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo vnitra, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.prispevekobce.cz.

Stav souladu:

Tato webová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah:

Níže uvedený obsah není přístupný:

Ilustrační či doprovodné obrázky nemají textovou alternativu.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. října 2019.

Metoda použitá pro vypracování tohoto prohlášení: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba:

V případě potřeby kontaktujte odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Ministerstvo vnitra
odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: osr@mvcr.cz

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz